Sala Alterarte. Estado crítico1. 10 comisari*s 10 artistas

«Sala Alterarte. Estado Crítico 1. 10 comisari*s 10 artitas»

15€

Depósito legal: OU 184-2012
ISBN: 978-84-92958-17-7
160 páxinas en cor
Capas en cor
Encadernación en flexbinder
Primeira edición: decembro 2012

5 en stock

Código: 978-84-92958-17-7
Categoría:

Comisarios e artistas:
Mercedes Rozas (La Voz de Galicia) + Sheila Pazos
Xosé Manuel Lens (El País) + Mar Vicente
Ramón Rozas (Diario de Pontevedra) + Vanesa Díaz e Juan Adrio
Chus Martínez Domínguez (Tempos Novos) + Andrea Costas
Román Padín (El Correo Gallego) + Rafael Cidoncha
Xosé Enrique Acuña (A Nosa Terra) + Xulio Gil
Anxela Caramés (Xornal de Galicia) + Anna Katarina Martin
Carlos L. Bernárdez (Faro de Vigo) + Lito Portela
José Paz (La Región) + Eduardo Valiña
Natalia Poncela (Radio Galega) + Rubén Santiago
+
Xosé M. Buxán Bran + Germán Gómez

Un proxecto de Xosé M. Buxán Bran.
Edición especial para a Universidade de Vigo. Vicerreitoría do Campus de Ourense.

Peso 632 g
Dimensións 24 x 17 cm