Marcos Valcárcel. O valor da xenerosidade. Homenaxe dos amigos

«Marcos Valcárcel. O valor da xenerosidade. Homenaxe dos amigos»

30€

Depósito legal: OU 93-2009
ISBN: 978-84937090-4-4
252 páxinas en cor
Capas en cor
Encadernación en capa mole, con lapelas
Primeira edición: xuño de 2009

Esgotado

Código: 978-84937090-4-4
Categoría:

Participaron:

Marilar Aleixandre, Bieito Alonso, Fran Alonso, Xesús Alonso Montero, Serafín Alonso Pintos, Henrique Alvarellos Casas, Xosé Mª Álvarez Cáccamo, Xabier Álvarez Iglesias, Rosa Aneiros, Anxo Angueira, César Ansias, Florencio de Arboiro, Antón Baamonde, Arturo Baltar, José Luis Baltar Pumar, Ana Bande, Enrique Bande, Manuel M. Barreiro, X. R. Barreiro Fernández e Xosé Luís Axeitos, Santiago Barreiros, Xosé Manuel Beiras, Justo Beramendi, Kristina Berg, Carmen Blanco, Etelvino Blanco, Juan Luis Blanco Valdés, José Manuel Bouzo Limia, Manuel Bragado, Manuel Buciños, Ánxela Bugallo, Darío Xohán Cabana, Víctor Campio Pereira, Marica Campo, Débora Campos, Manuel Angel Candelas, Xosé Carlos Caneiro, Xosé Manuel del Caño, Xan Carballa e Paco Vilabarros, Ramón Caride Ogando, Xosé Lois Carreira, Xosé Lois Carrión, Hakan Casares, Xavier Casares, Arturo Casas, Delfín Caseiro, María do Cebreiro, Xosé Manuel Cid, Federico Cocho, Alfredo Conde, Perfecto Conde, Antón Costa, Jesús Costa, Anxeles Cuña, Adrián Da-cunha, Xaime Dapena, Celso Delgado, Caetano Díaz, Mónica Díaz «Lourixe», Isaac Díaz Pardo, Manuel de Dios, Gustavo Docampo, Xabier P. DoCampo, Luis Domínguez Castro, José Mª Eguileta Franco, Luis Estévez, Perfecto A. Estévez, Miguel Anxo Fernán Vello, Miguel Anxo Fernández, Xurxo Fernández, Francisco X. Fernández Naval, Agustín Fernández Paz, Lourenzo Fernández Prieto, Xulio Fernández Senra, Xesús Ferro Ruibal, X. Antón Fidalgo Santamariña, Manolo Figueiras, Xoán Fonseca, Manuel Forcadela, Modesto Fraga, Camilo Franco, Víctor Freixanes, Manuel Gago, Juan Francisco Gálvez, Salvador García-Bodaño, José Antonio García Rodríguez, Julio Gayoso, José Gómez Alén, Aurelio Gómez Villar, Helena González, Xosé Lois Gonzalez «Carrabouxo», Xosé Manuel González, Francisco González Bouzán, Xosé González Martínez, Luís González Tosar, Manuel Guede, Maruxa Guitián, Ramón Gutiérrez Izquierdo, Modesto Hermida, Ánxel Huete, Cristina Huete, Bieito Iglesias, Emilio Xosé Ínsua, Jesús de Juana, Karballo, Santiago Lamas, Bieito Ledo, Rubén Lois, Maribel Longueira, Juan López, Siro López, Anselmo Lopez Carreira, Ramón López Facal, Xoán López Facal, Xosé Luís López de Prado, Benito Losada, Ramón Loureiro, Francisco Magide Bizarro, Acisclo Manzano, Xaquín Marín, Jose Carlos Martínez-Pedrayo García, Alfonso Mato, Xulián Maure, Andrés Mazaira, Julio Medela, Carlos Méixome, Xerardo Méndez, Xosé Luís Méndez Ferrín, Luis Menéndez, Xosé Miranda, Baldomero Moreiras, Mani Moretón, Miguel Mosquera, Begoña Muñoz, Gonzalo Navaza, Alexandre Naveira, Xosé Neira Vilas, Alexandre Nerium, Antonio Nespereira, Ramón Nicolás, Camilo Nogueira, Camiño Noia, Francisco Nóvoa Rodríguez, José Eduardo Núñez Núñez, Xosé M. Núñez Seixas, Armando Ojea Bouzo, Pablo Otero, David Otero, Xurxo Oro Claro, Manuel Outeiriño, Maribel Outeiriño, Xulio Outumuro, José Mª Palmeiro, Luís Paradelo, Sechu Pastoriza e Xoán Baltar, Lalo Pavón, José Paz, José María Paz Gago, Xavier Paz Garza, José Paz Rodríguez, Quique Pedrido, Manolo Peña Rey, Jose Maria Pérez «Chesi», Luís Pérez, Omar Pérez, Emilio Pérez Touriño, Millán Picouto, Antonio Piñeiro, Xosé Poldras, César Prada, Xulio Prada, Miguelanxo Prado, Antón Pulido, Antonio Quesada, Carlos Quesada, Anxo Quintana, Xosé Ramón Quintana Garrido, Xesús Rábade Paredes, Henrique Rabuñal, Sula Repani, Xavier Riomao, Manuel Rivas, Antón Riveiro Coello, Francisco Rodríguez, Luciano Rodríguez e Xano Trevinca, Claudio Rodríguez Fer, Manuel P. Rúa, Xosé Lois Rúa, José Manuel Rubín, Pablo Sánchez Ferro, Cesareo Sánchez Iglesias, Xosé Manuel Sarille, Bieito Seara, Miguel Anxo Seixas Seoane, Felipe Senén, Xavier Seoane, Xosé Carlos Sierra, David Simón Lorda, Olegario Sotelo Blanco, Xesús Manuel Suárez, Anxo Tarrío Varela, Suso de Toro, Sonia Torre, Henrique Torreiro, Xoán Torres, Andrés Torres Queiruga, José Trebolle, Fiz Valcárcel, Juán Valcárcel, Carlos F. Varela, Maite Vázquez, Xesús Vázquez, Xosé Lois Vázquez, José Vázquez-Monjardín , Afonso Vázquez-Monxardín , Edelmiro Vázquez Naval, Xosé Vázquez Pintor, Roberto Verino, Dolores Vilavedra, Damián Villalaín, Darío Villanueva, Miro Villar, Helena Villar Janeiro, Ramón Villares, Virxilio

Peso 1325 g
Dimensións 24,5 x 24 cm