Presentación do catálogo do proxecto: «Estado Crítico 1. 10 comisarios 10 artistas.»

O catálogo recolle a actividade expositiva da Sala Alterarte (pavillón 1 do campus de Ourense) durante o bienio 2010-2012.