Presentación de «EBA 5.0. O universo de Eduardo Blanco Amor 50 anos despois d’A Esmorga»

Presentación do programa EBA 5.0 que decorrerá ao longo do mes de novembro e decembro e o avance do libro/CD/DVD do mesmo título que sairá do prelo o 10 de decembro.
[descarga dossier e cartel]