Foro dos Maios

«Levántate, Maio». Foro dos Maios de OurenseForo de debate e onde se analizou o pasado, o presente e o futuro dunha das festas tradicionais máis significativas da cidade de Ourense.

Do Foro editouse o volume que recolle os traballos de Clodio González, Héctor Silveiro, Rosa Lamas, J. Luis Méndez e Xavier Paz.

A escolma de textos de prensa inclúe artigos de Vicente Risco, Xosé R. Fernández Oxea Ben-Cho-Sei, Ramón Otero Pedrayo, Juan Luis Ramos, Florentino L. Cuevillas, Amadeo Varela, Blanco Guerra, José Paz, X. Antón Fidalgo Santamariña, Seixo-Albo, José Antonio Tarrío, Enrique Bande, Francisco J. Espino e Jaime Noguerol.
Coordinación de Xavier Paz.

CONSEGUIR O LIBRO