Exposición “Faustino Santalices, tradición musical galega”

Plano de planta do 1º andar